Patronat FCRi

President

Antoni Esteve i Cruella, ESTEVE

Vicepresident primer

Oriol Lloret i Albert, director del Laboratori de Telefónica I+D

Vicepresident segon

Francesc Subirada i Curcó, director general de Recerca, Departament d'Empresa i Coneixement

Secretari

Xavier Queralt i Blanch, conseller delegat de CatalunyaCaixa, Grup BBVA

Vocals

Jaume Giró, director general, Fundació Bancària “la Caixa”

Àngel Font Vidal, director corporatiu d’Investigació i Estratègia, Fundació Bancària "la Caixa"

Juan Puertas, director d’Enginyeria i Innovació Tecnològica Internacional, Gas Natural SDG, S.A.

Isabel Buesa, directora general, Endesa Catalunya

Jaume Rebull Ferrer, director territorial d’Arc Mediterrani, Ibercaja Banco, S.A.

Arcadi Navarro Cuartiellas,  secretari d'Universitats i Recerca, Departament d'Empresa i Coneixement

Josep Pallarès Marzal, director general d’Universitats, Departament d'Empresa i Coneixement

Juan José Villanueva Pipaón

Yvonne Colomer i Xena, directora Fundació Triptolemos

Mariona Sanz, directora del Centre d’Innovació d’ACC1Ó, Departament d’Empresa i Coneixement

Carmel Mòdol i Bresolí, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Antoni Andreu Périz, director general de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut

Director general

Rafael Marín Gálvez

 

Director del Laboratori de Telefónica I+D.

Entitats relacionades amb FCRi