La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació


Fer del coneixement i el talent científic la base socioeconòmica del país

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), en la seva condició d’entitat privada amb recolzament públic, vol ser un referent en l’àmbit de la recerca, exercint d’interfície entre el sector públic i acadèmic, i el sector privat, productiu i empresarial. Els seus camps prioritaris d’acció són: el social, el científic i el productiu, per tal d’avançar en la construcció d’un model de país basat en la competitivitat en coneixement i talent científic.

En el camp social, desenvolupa accions de comunicació, divulgació i promoció de la recerca i la innovació, perquè esdevinguin trets característics de la nostra cultura. En el camp científic, contribueix a posar en valor tots els actius de recerca disponibles. En el camp productiu, fomenta l’emprenedoria i la vocació innovadora en el món empresarial, alhora que col•labora en la creació d’un ecosistema d’innovació entre agents públics i privats.

Per tal d’aconseguir aquests reptes, l’FCRi es compromet a treballar sota els principis d’actuació següents: eficiència, sent rigorosos en la utilització dels recursos disponibles; flexibilitat, externalitzant processos, operacions i projectes; focalització en projectes amb abast, pressupost i calendari d’execució concrets; gestió de l’acompliment, avaluant l’impacte de totes les nostres activitats; i integració i cooperació, creant sinergies, evitant duplicitats i cobrint els àmbits en els quals no hi hagi cap agent treballant.

Només amb la implicació i la suma d’esforços serem capaços de convertir el que és avui una visió en una realitat.
Antoni Esteve
President

                                              

 

Rafael Marín
Director general


Entitats relacionades amb FCRi