El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un estudi pioner al món en avaluació de la innovació de les empreses. D’una banda, analitza l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles i, de l’altra, ofereix informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes. D’aquesta manera es redueix el decalatge existent de prop de dos anys en les diferents enquestes i anàlisis sobre innovació oficials. A continuació es presenten les conclusions principals i els resultats d’aquesta quarta edició del Baròmetre, que recull informació estadística sobre l’estat de la innovació a Catalunya el 2017.