ACCIÓ estableix un procés d'acreditació per a totes aquelles persones interessades a col·laborar i formar part del directori de mentors de Start-Up Catalonia el 2018. Els mentors donen suport en la implementació dels programes d'ACCIÓ mitjançant:
- La identificació d'actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa.
- L'establiment de metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits.
- El compliment dels objectius de creixement fixats i la seva implementació.
- L'actuació d’enllaç entre l’empresa i els coordinadors de Start-Up Catalonia.