Resum de l'activitat acadèmica i de recerca de la UB durant el curs 2017-2018.