Consell Català de la Comunicació Científica (C4)


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

</body>
</html>

El Consell Català de la Comunicació Científica (C4), una iniciativa recolzada per l’FCRi, és un fòrum permanent de trobada dels professionals i altres agents que, des dels seus diferents àmbits o nivells (generadors, emissors, distribuïdors, canals, etc.), contribueixen a la tasca de la divulgació científica.

El seu objectiu és l'intercanvi d'experiències i opinions entre aquest col•lectiu a més de la cerca de sinergies per tal d'aprofitar al màxim els recursos escassos i maximitzar l'impacte en la ciutadania.

El C4 vol ser un instrument de debat i reflexió a l'entorn de les diferents estratègies i iniciatives que cal endegar a Catalunya en el camp de la comunicació i divulgació científica.

En aquest sentit, des del C4 es treballa per a contribuir a la irrupció de la ciència en la cultura popular, inspirant i generant impactes significatius que fomentin una opinió sòlida i un esperit crític de la ciutadania. Es tracta d'impulsar iniciatives innovadores i, alhora, aglutinar les que s'estan duent a terme per convertir Catalunya en punt de referència internacional en la comprensió pública de la ciència.

Contacte: enric.garrell@fundaciorecerca.cat

Entitats relacionades amb FCRi