Programa Equips d’Innovació (EDI)


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

</body>
</html>

El programa Equips d’Innovació (EDI) vol contribuir a un canvi en la interacció entre el sector científic i l’àmbit industrial. Per això, cerca augmentar el flux bidireccional de coneixement i persones per facilitar la comercialització final dels resultats científics obtinguts a Catalunya.

Aquesta iniciativa planteja un procés de valorització dels resultats científics del sistema català de recerca i innovació amb la finalitat de millorar la transferència cap al teixit empresarial. A la vegada, pretén promoure la col·laboració ciència-empresa i la formació de científics en els àmbits de la innovació i l’emprenedoria de base científica o tecnològica.

Cada projecte EDI, dels quals s’ha desenvolupat un total de 18, compta amb un equip específic mixt de professionals del sector científic i empresarial que valoritza conjuntament un resultat de recerca concret. Una vegada finalitzat el procés, l’equip avala la viabilitat de la proposta i suggereix un pla d’acció o ruta de comercialització per convertir l’oportunitat científica en un projecte empresarial innovador.

S’aposta per aquests equips específics i mixtos de professionals en actiu provinents tant del sector públic com del privat perquè la fusió d’ambdós àmbits ha estat un dels factors clau per a l’òptima execució del procés de transferència de ciència de l’entorn acadèmic al mercat. El repte previ del programa, no obstant això, serà trobar l’espai dins l’ecosistema català de transferència de coneixement i els agents ja existents.

Conceptualment, EDI és una eina inspirada en el programa I-Corps de la National Science Foundation (http://www.nsf.gov/news/special_reports/i-corps/), el qual inclou un conjunt d’accions dedicades a la definició empresarial de projectes científics amb potencial d’incorporació al sector productiu.

Els resultats favorables d’I-Corps han fet créixer la xifra dels 60 projectes inicials per a l’any 2012 fins als 100 projectes per a l’any 2013. El programa I-Corps ha crescut no només en volum, sinó també en especialització, amb l’aposta pel sector de la salut: http://sbir.cancer.gov/resource/icorps/.

L’objectiu principal d’EDI és aconseguir un canvi cultural dins dels entorns acadèmics en referència a la transferència i comercialització dels resultats científics. Es tracta de generar una cultura de comercialització de resultats científics, tot estimulant el talent humà en l’exercici de la transferència de coneixement i la col·laboració publicoprivada en aquest àmbit.

Actualment, es treballa per tal d’integrar EDI a la fase de valorització o llavor del Programa Indústria del Coneixement, impulsat pel Govern de Catalunya per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica.

 

 

Entitats relacionades amb FCRi