Glossari Ciència-Empresa


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

</body>
</html>

El gener de 2014 la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i Foment del Treball van reforçar els seus vincles de col·laboració per millorar la competitivitat de les empreses de Catalunya mitjançant la recerca i la innovació.

D’ençà, ambdues entitats treballen conjuntament per incrementar la transferència de coneixement des de l’entorn públic de recerca cap a la indústria i, alhora, per connectar els recursos privats amb la xarxa de ciència pública.

Un dels resultats pràctics d’aquesta col·laboració és el glossari 50 claus econòmiques per a investigadors i emprenedors. El document parteix del diagnòstic comú sobre les dificultats de connexió entre els conceptes economicofinancers i els d’aplicació en el món de la recerca i l’emprenedoria.

Amb la finalitat d’apropar tots dos mons, s’han seleccionat i descrit un conjunt de mig centenar de termes, adreçat als científics, investigadors i emprenedors, per tal de familiaritzar-los amb aquests conceptes, propis del món industrial i empresarial, afavorint la millora de la percepció de la indústria entre el sector acadèmic.

El glossari és una eina pràctica per aclarir aquells termes que, de manera repetida, semblen ser problemàtics o be s’interpreten de manera significativament diferent quan s’utilitzen a l’àmbit de la indústria/empresa i el de la recerca.

Pot descarregar-se tambè en pdf » pdf [1900 Kb]

 

 

Entitats relacionades amb FCRi