CIMULACT


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

</body>
</html>

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) participa en el projecte europeu CIMULACT (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020), finançat pel programa Horitzó 2020 i que involucra més de 1.000 ciutadans de 30  països europeus. Té com a objectiu principal donar rellevància a la importància i la responsabilitat de la recerca i la innovació europees així com a les iniciatives nacionals, mitjançant la participació dels ciutadans i les parts interessades en la cocreació d’agendes de recerca basades en visions socials, necessitats i demandes reals i validades.  

Durant l’hivern de 2015-2016 més de 1.000 ciutadans es van trobar a diverses consultes nacionals on van expressar les seves visions per a un futur sostenible i desitjable. A partir d’aquí, diversos actors incloent-hi ciutadans, stakeholders, experts i els socis del projecte van plasmar aquestes visions en 23 suggeriments per a temes del programa Horitzó 2020 junt amb recomanacions polítiques. Els resultats han estat validats, enriquits i prioritzats per més de 3.400 persones consultades en línia.

El projecte CIMULACT ha fet palès, doncs, que:

  • Les visions ciutadanes, necessitats i preocupacions poden ser recollides en un format que pot ser plasmat fàcilment en recomanacions polítiques i de recerca.
  • És factible obrir la ciència i millorar la comprensió mutua i la col·laboració entre decisors polítics, investigadors i ciutadans.
  • Els ciutadans són capaços de fer contribucions concretes i úniques a l’agenda de recerca i innovació de la UE.
  • Les recomanacions polítiques i de recerca dels ciutadans són visionàries i innovadores.
  • La implicació dels ciutadans en la configuració de l’agenda de política i recerca contribueix al foment de la seva capacitació, tot millorant així la innovació i recerca responsables (RRI en les seves sigles en anglès) a la UE. 

 

Consultes ciutadanes organitzades en el marc del projecte CIMULACT:

 

               
Entitats relacionades amb FCRi