Programa Matching Ciència-Empresa BBVA-FCRi


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

</body>
</html>

El Programa Matching Ciència–Empresa BBVA–FCRi, fruit d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats, té com a objectiu posar al servei de les empreses el coneixement del sistema de recerca i innovació català i fomentar la generació de projectes d’R+D entre equips industrials i grups de recerca.

S’aposta per reunir ciència, empresa i sistema financer escoltant prèviament les necessitats de cada part, creuant-les i determinant compatibilitats entre elles. En el Programa participen empreses clients del BBVA amb necessitats d’innovació determinades, des de canvis en productes o processos productius fins a estratègies alternatives de màrqueting o estudis de mercat.

La tasca principal de l’FCRi és identificar correctament les necessitats detectades i connectar les empreses amb els investigadors de les universitats i centres de recerca que treballin en solucions adients als reptes plantejats.

El Programa Matching Ciència–Empresa BBVA–FCRi s’adreça a empreses amb una especial predisposició per a la innovació, amb èmfasi en aquelles que no tenen prou dimensió per comptar amb un departament d’R+D intern o no disposen d’una connexió adequada amb els grups de recerca que permeti donar continuïtat a les accions que siguin del seu interès.

L’FCRi, fundació de la qual el BBVA n’és un dels seus patrons, connecta i dinamitza la relació entre teixit productiu i sistema de recerca mitjançant el seu Programa Matching Ciència-Empresa, dins el qual s’insereix el programa específic BBVA-FCRi.

 

 

Entitats relacionades amb FCRi